Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti


Amministrazione

Home > Amministrazione > Sportello Linguistico

Sportello Linguistico della lingua Sarda

Avviso: OBERTURA DE SU SPORTELLU LIMBISTICU DE SA LIMBA SARDA

Seùi, 30 Marzu duamilanòi

Cun custu avisu boleus fairi sciri a sa populatzioni de Seùi e a chini tenit interessu ca s’aministratzioni cumunali, gratzias a is finantziamentus de sa lèi N.482/1999 chi donat crobba a is limbas minoritarias, at obèrtu s’Ufitziu de sa Limba Sarda cun d’unu sportellu limbisticu chi at dèpiri studiai, fairi cumprendiri e donai valori a sa limba sarda paris a totus cussas fainas chi podint favorèssiri su bilimbismu sardu-italianu e su umperu fitianu de su sardu seuesu. In su sportellu ddu at unu chi abrontat modulus, cartas e paperis in limba, tradusidi avisus, bandus o àtru. S’interèssat puru de agiudai is ufitzius in sa comunicatzioni, in sa tradutzioni de is documentus de su cumunu e de erriciri sa genti chi fueddat in sardu. S’Ufitziu Limba Sarda s’agatat in pissu totu de s’omu cumunali (acostau de s’ufitziu de su sindigu) e est obèrtu a mengianu e a merì.

Lunìs ………...… 9:00 – 13:00
Mèrcuris ……... 15:30 – 18:30
Cenàrba …….…. 9:00 – 12:00

Saludus a tottus

Su Sindigu
Giampaulu Desogus

Su Responsabili de S’ULS
 Gisepu Dessì

Condividi su:

Vai su